UBEZPIECZENIA

OSOBOWE

Czym są ubezpiecznia osobowe?

Najczęstszy podział ubezpieczeń osobowych to ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie osobowe NNW).

Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy umowy ubezpieczenia, których przedmiot może w szczególności dotyczyć:

  • przy ubezpieczeniu na życie – śmierć lub dożycie przez podmiot umowy oznaczonego wieku,
  • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku ubezpieczeń osobowych nie zawsze można mówić o szkodzie, ponieważ sytuacje, w których wypłacane jest świadczenie, mogą mieć też pozytywny wydźwięk – np. niektóre polisy na życie zakładają przekazanie pieniędzy ubezpieczonemu po dożyciu do określonego wieku.

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń osobowych?

Rodzajów ubezpieczeń osobowych co do zasady jest mniej niż rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Jakie są ubezpieczenia osobowe? Co jest ich przedmiotem?

Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy: ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenia na wypadek choroby lub śmierci.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczyć mogą pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, młodzieży szkolnej itp.

Oprócz ubezpieczeń grupowych wyróżniamy jednostkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W zakresie ubezpieczeń rentowych w praktyce spotyka się dożywotnie, czasowe, obejmujące dwie lub więcej osób oraz ze zmienną ich sumą, zazwyczaj wzrastającą.

Do ubezpieczeń na wypadek choroby lub śmierci zaliczamy te, których przedmiotem ubezpieczenia jest życie człowieka – wypłata świadczenia następuje w razie śmierci ubezpieczonego.

Do ubezpieczeń osobowych zalicza się tu również ubezpieczenie na dożycie, w którym wypłata sumy ubezpieczenia następuje w wypadku, gdy ubezpieczony dożyje wieku ustalonego w umowie ubezpieczenia, a także ubezpieczenia mieszane, stanowiące połączenia ubezpieczenia na wypadek śmierci z ubezpieczeniem na dożycie. W ubezpieczeniu mieszanym wypłata sumy ubezpieczenia następuje, jeśli ubezpieczony dożyje określonego w umowie ubezpieczenia wieku lub wcześniej, gdy jego śmierć nastąpi przed tym terminem.

Ubezpieczenia osobowe z Fenix Finanse

Przygotowujemy programy ubezpieczenia odzwierciedlające faktyczne potrzeby Pracodawcy i pracowników.

Proponujemy produkty i rozwiązania kosztowe adekwatne do specyfiki danego Klienta.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty i usługi, w tym:

  • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
  • Ubezpieczenie na życie w formie sponsorowanej i dobrowolnej
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie całodobowym lub ograniczonym
  • do wypadków przy pracy
  • Programy emerytalne, w tym PPE.
  • Ubezpieczenia turystyczne – szybka kwotacja
  • Ubezpieczenie pracowników w zagranicznych podróżach służbowych – szybka kwotacja

Potrzebujesz ubezpieczenia?

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie z nami?

Zakres naszych usług polega na kompleksowej analizie potrzeb klienta i na tej podstawie na wyborze i przygotowaniu odpowiednich ofert ubezpieczenia, ich omówieniu z klientem oraz rekomendacji. Ostatni etap stanowi zawarcie umowy ubezpieczenia.

Reprezentując ubezpieczającego a nie towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze dbamy o interes ubezpieczeniowy naszego klienta. Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi kurtaż brokera uzyskujemy od ubezpieczyciela. Nie stanowi on dla Państwa dodatkowego kosztu. Udzielone pełnomocnictwa jak i jego cofnięcie może zostać dokonane w dowolnym czasie.

Formularz kontaktowy:

Porozmawiajmy!

Nasz specjalista ubezpieczeniowy pomoże Ci dobrać najlepsze rozwiązania. Przedstawi oferty, omówi i porówna wraz z Tobą parametry u różnych ubezpieczycieli. Wypełni za Ciebie wniosek i pomoże w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Nasz doradca spotka się z Tobą w biurze lub w innym, dogodnym dla Ciebie miejscu. Za naszym pośrednictwem złożysz wnioski u wybranych przez siebie ubezpieczycieli. Możesz to zrobić nawet bez wychodzenia z domu!

Pamiętaj!

Wynagrodzenie pośrednika jest rozliczane bezpośrednio z ubezpieczycielem po zawarciu umowy.

Oferta jest zawsze tożsama z proponowaną bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Zaoszczędź czas bez dodatkowych kosztów, wypełnij formularz i pozwól sobie pomóc.